Taaldompteurs laten zien dat poezie tegelijk alledaags en mysterieus is

OnderzoeksoutputProfessional

45 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)18-23
Aantal pagina's6
TijdschriftLevende Talen Magazine
Volume109
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2021

Keywords

  • poëzie, literatuuronderwijs

Citeer dit