Tabakszaak tegen Nederland: Nauwe banden tussen overheid en tabaksindustrie

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Samenvatting

In september 2014 dagvaardde de Stichting Rookpreventie Jeugd de staat in een zaak betreffende de nauwe banden tussen de overheid en de tabaksindustrie. De zaak is voornamelijk gebaseerd op het WHO-Kaderverdrag inzake de tabaksontmoediging van de Wereldgezondheidsorganisatie. Deze bijdrage schept een beeld van deze zaak.
Originele taal-2English
Artikelnummer1850 (Focus)
Pagina's (van-tot)2606-2611
Aantal pagina's5
TijdschriftNederlands Juristenblad NJB
Volume90
Nummer van het tijdschrift37
StatusPublished - 30-okt.-2015

Citeer dit