Tablet niet ingenomen, wat nu?

Marielle Nieuwhof, Evelyn Schaafsma

  OnderzoeksoutputProfessional

  1 Citaat (Scopus)

  Samenvatting

  Dit artikel is de eerste uit een serie artikelen over "vergeten dosering" in het Pharmaceutisch Weekblad. De wetenschapswinkel geneesmiddelen heeft samen met de Stichting Health Base onderzoek gedaan naar het effect van een vergeten dosering. Patienten en apothekers vinden het vaak lastig in te schatten wat je moet doen als je een tablet vergeten bent: overslaan, alsnog innemen, later innemen? Studenten farmacie hebben op basis van enkele veel gebruikte of lastige geneesmiddelen (bij epilepsie, diabetes, astma) uitgezocht wat er nu gebeurt als je een tablet vergeet en hoe je patient kan adviseren te handelen. De artikelen serie -geschreven in samenwerking met praktijkapothekers- omvat zes afleveringen: - Algemene overwegingen en tips bij vergeten van een dosering (met dank aan Jurgen Kwik en Arjan Groote) - Carbamazepine bij epilepsie (met dank aan Leander Wemmenhove en Maria Franken) - Orale anti-diabetes middelen (met dank aan Anke Tulp) - Methotrexaat voor verschillende aandoeningen - Statines tegen te hoog cholsterol - NSAID's bij pijn
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)1693-1697
  Aantal pagina's5
  TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
  Volume138
  Nummer van het tijdschrift48
  StatusPublished - 2003

  Citeer dit