Taking account of male dominance in rape law

OnderzoeksoutputAcademic

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)447 - 459
Aantal pagina's13
TijdschriftThe European Journal of Women's Studies
Volume4
StatusPublished - 2002

Citeer dit