Taking qualitative research to the next level

Esther Helmich*, Karen Mattick

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  13 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)91-92
  Aantal pagina's2
  TijdschriftClinical teacher
  Volume15
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - apr.-2018

  Citeer dit