Tamsulosin and hyperglycaemia in patients with diabetes

S Borgsteede, R Bruggeman, R Hoefnagel, M Huiskes, E van Puijenbroek

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  5 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)141-143
  Aantal pagina's3
  TijdschriftThe Netherlands Journal of Medicine
  Volume68
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - mrt-2010

  Citeer dit