Target-controlled-infusion for special populations: How different is different enough?

Douglas J. Eleveld*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
13 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)422-423
Aantal pagina's2
TijdschriftActa Anaesthesiologica Scandinavica
Volume63
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - apr.-2019

Citeer dit