Target-controlled Infusion of Remimazolam in Healthy Volunteers Shows Some Acute Tolerance

Remco Vellinga, Jeroen V Koomen, Douglas J Eleveld, Thomas Stöhr, Marija Pesic, Michel M R F Struys, Pieter J Colin*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
25 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Target-controlled Infusion of Remimazolam in Healthy Volunteers Shows Some Acute Tolerance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Keyphrases