Targeted Aspergillus prophylaxis prevents Invasive Apergillosis (IA) in Lung Transplant (LuTx) patients with or without CF

G. Nossent, L. Conemans, A. Hoepelman, Jacqueline van den Bosch, D. Van Kessel, Ed A. van de Graaf, K. Schurink

Onderzoeksoutput: Meeting AbstractAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)355-355
Aantal pagina's1
TijdschriftPediatric Pulmonology
Volume42
StatusPublished - 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit