ligand-gestuurde diazotransfer naar eiwitten

Jonas Lohse

Onderzoeksoutput

808 Downloads (Pure)

Samenvatting

Historisch gezien zijn moleculen in de chemische wetenschappen onderverdeeld in organisch (koolstof gebaseerd) en anorganisch (veelal zonder koolstof, zoals zouten en metalen).
Een tweede onderverdeling is gebaseerd op het feit dat sommige van deze ionen en moleculen voorkomen in de natuur, bijvoorbeeld in cellen en organismen (biotisch). Wanneer een stof niet voorkomt in de natuur noemt men dit xenobiotisch. Beide classificaties overlappen maar zijn niet identiek. Tafelzout is bijvoorbeeld een anorganische stof, maar is verantwoordelijk voor signaaltransductie in ons zenuwstelsel. Sommige geneesmiddelen zijn gemaakt in een laboratorium en zijn koolstof gebaseerd, maar komen niet in de natuur voor.
Nieuwsgierigheid is een intrinsieke eigenschap van de mens en als gevolg hiervan is het begrijpen van leven op moleculair niveau een centraal onderwerp van studies voor chemische biologen.
Gedurende de laatste twee decennia wordt een nieuwe truc toegepast om de geheimen van het leven te bestuderen. Met chemische groepen die niet in de natuur voorkomen wordt het begrijpen van moleculaire mechanismen die voorheen moeilijk te bestuderen waren mogelijk. Tot op heden was het alleen mogelijk om deze processen met het gebruik van radioactiviteit te bestuderen en deze gevaarlijke procedures worden nu vervangen door nieuwe technieken en deze technieken worden gecombineerd met fluorescente beeldvorming/opnames en massaspectrometrie. Het hoofddoel van dit proefschrift is het creƫren van nieuwe methoden voor de introductie van xenobiotische groepen, met name azides, in eiwitten om vervolgens deze groepen voor verdere analyses te gebruiken met de bovengenoemde detectie methoden.
Vertaalde titel van de bijdrageligand-gestuurde diazotransfer naar eiwitten
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Minnaard, Adriaan, Supervisor
  • Witte, Martin, Supervisor
Datum van toekenning8-jun-2018
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0733-3
Elektronische ISBN's978-94-034-0732-6
StatusPublished - 2018

Citeer dit