Targeted RNA sequencing enables detection of relevant translocations, single nucleotide variants and automatic leukemia classification

B. Sikkema-Raddatz, K. de Lange, E. N. de Boer, A. Bosga, M. Z. Alimohamed, L. F. Johansson, A. B. Mulder, E. Vellenga, C. C. van Diemen, P. Deelen, E. van den Berg

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)555-556
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Journal of Human Genetics
Volume28
Nummer van het tijdschriftSUPPL 1
StatusPublished - dec-2020

Citeer dit