Homologe Recombinatie Reparatie als Aangrijpingspunt In Kanker Cellen

Malgorzata Krajewska

  Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

  1392 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Conventionele bestraling en chemotherapie zorgen voor tumorceldood door het veroorzaken van DNA schade. Het gebruik van bestraling en chemotherapie heeft geleid tot verbeterde overleving van kanker patiënten. Echter, het feit dat deze behandelmethodes bij veel patiënten niet het gewenste effect hebben, en de nadelige bijeffecten, geven aan dat er veel ruimte is om deze therapie te verbeteren.
  De beperkte effectiviteit van bestraling en chemotherapie kan verklaard worden door de capaciteit van tumorcellen om DNA schade te repareren, die de effecten van therapie teniet doet. Een belangrijke manier waarmee tumorcellen DNA kunnen repareren is homologe recombinatie (HR). Deze reparatiemethode kan op een accurate manier DNA breuken repareren. Sommige tumoren, waaronder erfelijke borst en eierstokkanker, hebben een defect in HR, wat vaak veroorzaakt wordt door mutaties in de BRCA1/2 genen. De observatie dat zulke tumoren zeer gevoelig zijn voor bestraling en sommige soorten chemotherapie, suggereert dat therapeutische inactivatie van HR gebruikt kan worden om de effecten van chemotherapie en bestraling te versterken. In dit proefschrift hebben we de cellulaire signaleringsroutes bestudeerd die HR beïnvloeden, met als doel nieuwe aangrijpingspunten te identificeren om bestraling en chemotherapie te verbeteren. Daarnaast hebben we onderzocht of tumorcellen met een HR defect specifieke gevoeligheden hebben die benut kunnen worden voor therapeutische doeleinden.
  Vertaalde titel van de bijdrageHomologe Recombinatie Reparatie als Aangrijpingspunt In Kanker Cellen
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • van Vugt, Marcel, Supervisor
  • de Vries, Liesbeth, Supervisor
  Datum van toekenning30-jun-2014
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-7113-9
  Elektronische ISBN's978-90-367-7112-2
  StatusPublished - 2014

  Citeer dit