Targeting lysine acetylation in inflammatory lung diseases

Vertaalde titel van de bijdrage: Het targetten van lysine acetylering bij inflammatoire longziekten

Thea van den Bosch

Onderzoeksoutput

1064 Downloads (Pure)

Samenvatting

Inflammatoire longziekten, zoals astma en chronische obstructieve longziekte (COPD), zijn nog steeds een groot probleem. Voor een groep pati├źnten werkt de huidige therapie niet of onvoldoende, en er zijn veel bijwerkingen. Daarom is er een behoefte aan nieuwe geneesmiddelen die op een andere manier werken.
In ons onderzoek hebben we ons gericht op twee nieuwe groepen van enzymen. We keken naar de histon acetyltranferases (HATs) en histon deacetylases (HDACs). Het wordt steeds duidelijker dat deze enzymen een rol spelen bij ontstekingen. Stoffen die deze enzymen remmen kunnen mogelijkerwijs worden gebruikt als nieuwe geneesmiddelen. Om dit doel te bereiken, moeten de effecten van de remming van deze enzymen op inflammatoire reacties nader gespecificeerd worden in ziektemodellen.
In ons onderzoek hebben we ons gericht op een aantal specifieke moleculaire processen die betrokken zijn bij ontstekingen. Het bleek dat remmers van zowel HATs als HDACs een remmend effect hebben op deze processen, wat suggereert dat het mogelijk is om de ontsteking te verminderen met deze stoffen. De meest veelbelovende resultaten werden bereikt met een selectieve remmer van specifieke subtypen van HDAC enzymen. We hebben waargenomen dat deze remmer een anti-inflammatoir effect heeft in immuuncellen en longweefsel. In een ziektemodel voor COPD verminderde de remmer sterk het aantal immuuncellen in de longen, hetgeen een duidelijke indicatie is voor remming van het ontstekingsproces. Hieruit blijkt dat verdere studie van dit type remmers voor toekomstige toepassingen in ontstekingsziekten veelbelovend is.
Vertaalde titel van de bijdrageHet targetten van lysine acetylering bij inflammatoire longziekten
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Dekker, Frank, Supervisor
  • Haisma, Hidde, Supervisor
Datum van toekenning16-jun.-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-9816-7
Elektronische ISBN's978-90-367-9815-0
StatusPublished - 2017

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Het targetten van lysine acetylering bij inflammatoire longziekten'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit