Targeting the DNA damage response in cervical cancer

Hylke Wieringa

  Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

  931 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Therapieverbetering in baarmoederhalskanker door DNA reparatie in tumorcellen te remmen.
  Behandeling van lokaal gevorderde baarmoederhalskanker bestaat uit bestraling met chemotherapie. De 5-jaars overleving voor deze patiënten is 66%. Om de overleving van patiënten met baarmoederhalskanker te verbeteren, is het daarom noodzakelijk om nieuwe behandelmethoden te ontwikkelen. Remming van de DNA reparatie machinerie van kankercellen is mogelijk een manier om baarmoederhalskanker cellen gevoeliger te maken voor bestraling en chemotherapie.

  Bestraling en chemotherapie maken kankercellen (en normale cellen) dood door het veroorzaken van veel DNA schade. Deze schade wordt niet alleen in normale cellen gerepareerd, maar ook in kankercellen. Net als bij andere kankertypen, is in baarmoederhalskanker cellen een deel van de signaleringsroutes van het reparatiesysteem defect. Hierdoor neemt de afhankelijkheid van de nog functionerende signaleringsroutes toe. Het doel van dit proefschrift was om te onderzoeken welke onderdelen van het reparatiesysteem het beste geremd kunnen worden, om baarmoederhalskanker cellen gevoeliger te maken voor bestraling en chemotherapie.

  Onderzoek in dit proefschrift laat zien dat remming van de ATR-Chk1 signaleringsroute in baarmoederhalskanker de methode is om de effecten van bestraling met chemotherapie te verbeteren. Deze ontdekking kan bijdragen in het verder verbeteren van de overleving van baarmoederhalskanker patiënten.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • van Vugt, Marcel, Supervisor
  • de Vries, Liesbeth, Supervisor
  • van der Zee, Ate, Supervisor
  Datum van toekenning12-apr-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90367-9656-9
  Elektronische ISBN's978-90367-9657-6
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit