Tariefregulering in de advocatuur: Onderzoek naar de voor- en nadelen

Heinrich Winter, Oscar Couwenberg, Charlotte Akerboom, N. Woestenburg, N. Struiksma

OnderzoeksoutputProfessional

382 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen / Pro Facto
Opdrachtgevend orgaanWetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
Aantal pagina's103
StatusPublished - 26-mei-2015

Citeer dit