Task shifting, interprofessional collaboration and education in oral health care

Vertaalde titel van de bijdrage: Taakherschikking, interprofessionele samenwerking en onderwijs in de mondzorg

  Onderzoeksoutput

  2316 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Een aantal behandelingen die tandartsen uitvoeren kunnen tegenwoordig ook door mondhygiënisten worden uitgevoerd. De mate van zelfstandigheid van mondhygiënisten is afhankelijk van de soort behandeling. Tijdens het promotieonderzoek van Jan Jaap Reinders werd onderzocht wat beide beroepsgroepen van taakherschikking vinden. Ook is onderzocht wat voor sociale eigenschappen studenten tandheelkunde en mondzorgkunde zichzelf, elkaar en beide beroepsgroepen toeschrijven. Daarnaast is nagegaan of interprofessionele samenwerking en meningen over taakverdeling psychologisch te beïnvloeden zijn.
  Uit dit promotieonderzoek blijkt dat tandartsen en mondhygiënisten niet helemaal op dezelfde golflengte te zitten wat betreft taakuitbreiding en zelfstandige praktijkvoering van de mondhygiënist. Studenten van beide beroepsgroepen blijken tandartsen het meest dominant te vinden. Naar aanleiding hiervan is uiteindelijk een psychologische theorie (extended professional identity theory) ontwikkeld om interprofessionele communicatie en taakverdeling te beïnvloeden. Deze beïnvloeding was gebaseerd op het faciliteren van interprofessionele identificatie. De nieuwe psychologische aanpak betreft het benutten van competitie tussen gemengde groepen waarbij wederkerigheid tot prestatienorm wordt verheven. Gelijkwaardigheid tussen beide beroepsgroepen kan met deze aanpak bevorderd worden en kan de mening over interprofessionele taakverdeling positief beïnvloeden. Competitie kan de samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen niet alleen belemmeren, het kan ze dus ook dichter bij elkaar brengen. De focus van een dergelijke competitie bepaalt de stijl van samenwerken. Tot slot, is een model ontwikkeld die prioriteiten rond onderzoek en onderwijsontwikkeling rond interprofessionele samenwerking beschrijft: meta-model of interprofessional development.
  Vertaalde titel van de bijdrageTaakherschikking, interprofessionele samenwerking en onderwijs in de mondzorg
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • van der Schans, Cornelis, Supervisor
  • Stegenga, Boudewijn, Supervisor
  • Krijnen, Wim, Co-supervisor
  Datum van toekenning26-mrt.-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0483-7
  Elektronische ISBN's978-94-034-0482-0
  StatusPublished - 2018

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Taakherschikking, interprofessionele samenwerking en onderwijs in de mondzorg'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit