Te grote stelligheid bedreigt kwaliteit wetenschap. Hoe onderzoekers hun gegevens vaak te zwart-wit interpreteren, en hoe je je hier als lezer op in kunt stellen

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)20 - 24
TijdschriftGZ-Psychologie
Volume2
StatusPublished - 2010

Citeer dit