Teacher education in schools: An international comparison.

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

58 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)151 - 173
TijdschriftEuropean Journal of Teacher Education
Volume30
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2007

Citeer dit