Teacher evaluation through observation: Application of classroom observation and student ratings to improve teaching effectiveness in classrooms

Rikkert van der Lans

Onderzoeksoutput

2585 Downloads (Pure)

Samenvatting

De ene les is de andere niet

Meer en meer scholen voeren jaarlijks gesprekken met hun leraren over de kwaliteit van hun lessen. Deze evaluatiegesprekken zijn, als het goed is, gebaseerd op lesbezoeken. Vaak brengt alléén een teamleider één hooguit twee keer per jaar een lesbezoek aan de leraren. Dat is te weinig om betrouwbaar te kunnen vaststellen hoe goed een leraar lesgeeft. Het proefschrift waarop Rikkert van der Lans op 15 mei a.s. promoveert, maakt duidelijk dat de ene les de andere niet is en dat verschillende beoordelaars verschillen in hun oordeel over dezelfde les. Om tot een betrouwbaar en enigszins representatief oordeel over de pedagogisch didactische vaardigheden van een leraar te komen, is één lesbezoek te onbetrouwbaar en zijn er volgens Van der Lans minimaal vier lesbezoeken nodig van bij voorkeur verschillende observatoren. Dit en andere issues rondom de betrouwbaarheid van observeren met lesgedrag komen aan de orde in dit proefschrift.

Informatie over het proefschrift ‘Teacher evaluation through observation’ is op te vragen bij [email protected].
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • van de Grift, Wim, Supervisor
  • van Veen, Klaas, Supervisor
Datum van toekenning15-mei-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-9683-5
StatusPublished - 2017

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Teacher evaluation through observation: Application of classroom observation and student ratings to improve teaching effectiveness in classrooms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit