De vakdidactische kennis en het instructiegedrag van leraren en de leesprestaties van hun leerlingen

Hendrikus Theodorus Gerardus van den Hurk

Onderzoeksoutput

425 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het promotieonderzoek van Henk van den Hurk toont aan dat wat leraren weten over de effectiviteit van instructie, maar weinig invloed heeft op wat ze daadwerkelijk in hun dagelijkse lespraktijk doen. Het observeren van leraren in hun eigen onderwijspraktijk en hen op basis van deze observaties coachen op de opleiding, blijkt daarentegen wel een effectief middel om het didactisch handelen van leraren te verbeteren. Van den Hurk onderzocht zowel binnen de initiële lerarenopleiding basisonderwijs als binnen een masteropleiding educational needs de effecten van het werken met een cyclisch model voor data-feedback. In dit model worden leraren in hun eigen klas geobserveerd met gestandaardiseerde observatie instrumenten. Terug op de opleiding worden zij ondersteund bij het formuleren van concrete verbeterpunten in hun eigen lesgedrag. Vervolgens oefenen de studenten de vaardigheden die zij verder moeten ontwikkelen in de praktijk en worden zij na enige tijd opnieuw geobserveerd. Deze werkwijze blijkt in zeer korte tijd tot substantiële verbetering van de instructiekwaliteit van de studenten te leiden.
Vertaalde titel van de bijdrageDe vakdidactische kennis en het instructiegedrag van leraren en de leesprestaties van hun leerlingen
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • van de Grift, Wim, Supervisor
  • Houtveen, A. A. M., Co-supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning5-okt-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0056-3
Elektronische ISBN's978-94-034-0055-6
StatusPublished - 2017

Citeer dit