Teachers’ attitudes, knowledge, and teaching strategies towards students with special educational needs in primary inclusive education in Indonesia

Vertaalde titel van de bijdrage: Attitudes, kennis en lesstrategieën van leerkrachten ten opzichte van leerlingen met beperkingen in het reguliere basisonderwijs in Indonesië

Farida Kurniawati

Onderzoeksoutput

3225 Downloads (Pure)

Samenvatting

De opname van leerlingen met beperkingen in het reguliere onderwijs (ook wel inclusief onderwijs genoemd) is een internationale trend en dient het recht op onderwijs voor iedereen, ongeacht beperking, te garanderen. De trend naar inclusief onderwijs is in 2003 formeel geïntroduceerd in Indonesië. Leerkrachten spelen een belangrijke rol in het succes van de implementatie van inclusief onderwijs. De attitudes, kennis over beperkingen, en onderwijsstrategieën van leerkrachten worden gezien als belangrijke vereisten om leerlingen met beperkingen onderwijs te kunnen geven in een reguliere school. Echter, een evaluatie van de implementatie van inclusief onderwijs in Indonesië heeft verschillende factoren gevonden die het succes van inclusief onderwijs belemmeren, te weten: 1) beperkte kennis van leerkrachten over het begrip inclusief onderwijs, 2) weinig vermogen van leerkrachten om onderwijs te geven aan leerlingen met beperkingen. Het algemene doel van dit onderzoek is om meer kennis te verkrijgen over attitudes, kennis over beperkingen en onderwijsstrategieën van reguliere basisschoolleerkrachten in Indonesië en deze drie factoren te verbeteren middels een leerkracht training.

Het onderzoek heeft laten zien dat leerkrachten over het algemeen geen positieve attitude hebben ten opzichte van leerlingen met beperkingen in het reguliere onderwijs. Daarnaast wordt er weinig gebruik gemaakt van effectieve onderwijsstrategieën in de praktijk. Door middel van een training is getracht de attitudes, kennis over beperkingen en onderwijsstrategieën van leerkrachten te verbeteren. Het onderzoek naar de effectiviteit van de training heeft positieve korte-termijn effecten laten zien op de drie uitkomstmaten (d.w.z., attitudes, kennis over beperkingen en onderwijsstrategieën), met effectgroottes variërend van gemiddeld tot groot.
Vertaalde titel van de bijdrageAttitudes, kennis en lesstrategieën van leerkrachten ten opzichte van leerlingen met beperkingen in het reguliere basisonderwijs in Indonesië
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Minnaert, Alexander, Supervisor
  • de Boer, Anke, Co-supervisor
  • Mangunsong, F., Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning19-jun.-2014
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-7110-8
StatusPublished - 2014

Citeer dit