Teaching assistants: Their role in the inclusion, education and achievement of pupils with special educational needs

Rob Webster*, Anke de Boer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
230 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)163-167
Aantal pagina's5
TijdschriftEuropean Journal of Special Needs Education
Volume36
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 15-mrt.-2021

Citeer dit