Teaching Physicians to Teach: The Underappreciated Path to Improving Patient Outcomes

Matthew J Stull*, Robbert J Duvivier

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)432-433
Aantal pagina's2
TijdschriftAcademic Medicine
Volume92
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - apr-2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit