Teamwork and conflicts in paediatric end-of-life care

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)192-193
Aantal pagina's2
TijdschriftActa Paediatrica
Volume107
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum18-okt-2017
DOI's
StatusPublished - feb-2018

Citeer dit