Technische Planologie in beweging: naar een hoge kwaliteit in onderwijs

  Onderzoeksoutput

  291 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In de oratie wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling van de opleiding Technische Planologie en de daarmee samenhangende internationalisering. Tevens wordt het onderwijs-kwaliteitszorg-systeem zoals dat vanaf 2008 binnen de RUG zal worden opgezet nader belicht.
  Originele taal-2Dutch
  Plaats van productieGroningen
  UitgeverijRijksuniversiteit Groningen
  Aantal pagina's34
  ISBN van geprinte versie9789036737234
  StatusPublished - 7-okt-2008

  Keywords

  • Technische Planologie
  • Onderwijskwaliteit
  • Historie Planologie
  • Kwaliteitszorgsysteem
  • accreditatie
  • environmental and infrastructure planning
  • water and coastal management
  • instellingstoets
  • compliance manager
  • plan-do-check-act
  • bko

  Citeer dit