Technologie in de gezondheidszorg: "Er was ruimte voor alle standpunten"

Onderzoeksoutput: ArticleAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)17-21
Aantal pagina's5
TijdschriftTijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek
Volume12
StatusPublished - 2002

Citeer dit