Teenage mothers: A long-term view on their well-being

A. M. G. van Tintelen*, S. H. Bolt, D. E. M. C. Jansen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

37 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)433-434
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Journal of Public Health
Volume29
DOI's
StatusPublished - nov.-2019

Citeer dit