"Teeven moet wraakzucht temperen": ingezonden brief

OnderzoeksoutputPopular

Samenvatting

De resocialisatie van daders van ernstige delicten is een taak van de overheid. Deze dient daarbij, om die resocialisatie goed te kunnen laten verlopen, bij het publiek begrip te kweken voor de toekenning van steeds grotere vrijheden aan gedetineerden naar mate het einde van hun straf dichterbij komt. Dit volgt uit Europese Recommendations en rechtspraak.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's1
TijdschriftNRC Handelsblad
StatusPublished - 1-jul.-2014

Citeer dit