Tegels rond het zwembad. Probleemoplossen in wiskundelessen

Gerrit Roorda, Marjon Minderhoud, Rémon Kooi

OnderzoeksoutputProfessional

7 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)20-25
Aantal pagina's26
TijdschriftDidactiek voor Vak en Beroep
Volume2
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2022

Citeer dit