Tegen het mensenrechtentekort. Recensie van: Karin Arts en Paschal Mihyo (red.), Responding to the human rights deficit. Essays in honour of Bas de Gaay Fortman. Den Haag/Londen/New York: Kluwer Law International, 2003

  OnderzoeksoutputProfessional

  108 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)105 - 107
  Aantal pagina's3
  TijdschriftInternationale Spectator
  Volume58
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 2004

  Citeer dit