Tekst & Uitleg D. 20,1,31, pr en 1 Scaevola libro primo responsorum : Bezwaart de erfpachter die een zekerheidsrecht vestigt zijn recht of de zaak?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

33 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)39-45
Aantal pagina's7
TijdschriftGroninger Opmerkingen en Mededelingen
VolumeXXXI
StatusPublished - 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit