Telebalancing: ethical questions in telemonitoring aimed at prevention

E.L.M. Maeckelberghe*, Gerdien Regts, Johan Wortmann

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)93-94
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Journal of Public Health
Volume24
Nummer van het tijdschriftsuppl_2
DOI's
StatusPublished - 1-okt.-2014

Citeer dit