Television made what I am. Over kunst en het publieke domein in tijden van globalisering

R.W. Boomkens

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1 - 9
Aantal pagina's10
TijdschriftEsthetica, tijdschrift voor kunst en filosofie
StatusPublished - 2008

Citeer dit