Telomeres on Steroids--Turning Back the Mitotic Clock?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1978-1980
Aantal pagina's3
TijdschriftNew England Journal of Medicine
Volume374
Nummer van het tijdschrift20
DOI's
StatusPublished - 19-mei-2016

Citeer dit