Temperature-dependent photoregulation in oceanic picophytoplankton during excessive irradiance exposure

Gemma Kulk*, Pablo de Vries, Willem van de Poll, Ronald Visser, Anita Buma

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

23 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
TitelPhotosynthesis
RedacteurenZvy Dubinsky
Hoofdstuk8
Pagina's209-228
Aantal pagina's20
ISBN van elektronische versie978-953-51-1161-0
DOI's
StatusPublished - 12-jun.-2012

Citeer dit