Temperature-dependent photoregulation in oceanic picophytoplankton during excessive irradiance exposure

Gemma Kulk*, Pablo de Vries, Willem van de Poll, Ronald Visser, Anita Buma

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

4 Downloads (Pure)
Filter
Thesis fully internal (DIV)

Zoekresultaten