Temperature extremes of 2022 reduced carbon uptake by forests in Europe

Auke M van der Woude, Wouter Peters*, Emilie Joetzjer, Sébastien Lafont, Gerbrand Koren, Philippe Ciais, Michel Ramonet, Yidi Xu, Ana Bastos, Santiago Botía, Stephen Sitch, Remco de Kok, Tobias Kneuer, Dagmar Kubistin, Adrien Jacotot, Benjamin Loubet, Pedro-Henrique Herig-Coimbra, Denis Loustau, Ingrid T Luijkx

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
20 Downloads (Pure)

Zoekresultaten