Temporally consistent species differences in parasite infection but no evidence for rapid parasite-mediated speciation in Lake Victoria cichlid fish

Tiziana P Gobbin*, Maarten P M Vanhove, Antoine Pariselle, Ton G G Groothuis, Martine E Maan, Ole Seehausen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
74 Downloads (Pure)

Zoekresultaten