Samenvatting

Overheidsbeleid in Europese landen is gericht op het creëren van een flexibele arbeidsmarkt om werkloosheid tegen te gaan. Zowel werkloosheid als tijdelijk werk hebben negatieve effecten op het welzijn. Onze onderzoeksvraag is hoe de omvang van het negatieve welzijnseffect van tijdelijk werk zich verhoudt tot dat van werkloosheid. We vergelijken de omvang van het welzijnsverlies in tijdelijk werk met dat van werkloosheid en onderzoeken de determinanten van het welzijnsverschil met vaste banen. We vinden een duidelijk negatief effect van tijdelijke banen op welzijn, maar dit effect is in vergelijking met het zes maal grotere effect van werkloosheid klein. Het negatieve effect van tijdelijke banen wordt veroorzaakt door zowel baanonzekerheid als door de kwaliteit
van de arbeidsinhoud. We concluderen dat de negatieve effecten van tijdelijk werk op welzijn aanmerkelijk kleiner zijn dan die van werkloosheid, maar dat baanonzekerheid niettemin tot aanmerkelijke welzijnsverliezen leidt.
Vertaalde titel van de bijdrageTemporary jobs and well-being.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)141-157
Aantal pagina's17
TijdschriftTijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Volume30
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2014

Citeer dit