Ten enenmale: verandert ten enenmale: Over de ontwikkelingsgang van ten enenmale

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)38-48
  Aantal pagina's11
  TijdschriftTABU, Bulletin voor Taalwetenschap
  Volume39
  Nummer van het tijdschrift1-2
  StatusPublished - 2011

  Citeer dit