Ten simple rules for organizing a webinar series

H3ABioNet Res Working Grp

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
126 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer1006671
Aantal pagina's7
TijdschriftPLoS Computational Biology
Volume15
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - apr-2019

Citeer dit