Ter introductie (redactionele inleiding op het IPR-themanummer)

OnderzoeksoutputProfessional

126 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)91-93
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift Erfrecht
Volume5
StatusPublished - 2012

Citeer dit