Vertaalde titel van de bijdrageTest material for gene therapeutic research
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)331
Aantal pagina's1
TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
Volume136
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - 9-mrt-2001

Citeer dit