Test-retest repeatability of [18F]MC225-PET in rodents: A tracer for imaging of P-gp function

Lara Garcia Varela, David Vállez García, Manuel Rodriguez-Pérez, Aren van Waarde, Jurgen Sijbesma, Anna Schildt, Chantal Kwizera, Pablo Aguiar, Tomás Sobrino, Rudi Dierckx, Philip H. Elsinga, Gert Luurtsema*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
110 Downloads (Pure)
Filter
Article

Zoekresultaten