Testing for context-dependent effects of prenatal thyroid hormones on offspring survival and physiology: An experimental temperature manipulation

Bin-Yan Hsu*, Tom Sarraude, Nina Cossin-Sevrin, Melanie Crombecque, Antoine Stier, Suvi Ruuskanen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
43 Downloads (Pure)
Filter
Article

Zoekresultaten