Testing for context-dependent effects of prenatal thyroid hormones on offspring survival and physiology: An experimental temperature manipulation

Bin-Yan Hsu*, Tom Sarraude, Nina Cossin-Sevrin, Melanie Crombecque, Antoine Stier, Suvi Ruuskanen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
44 Downloads (Pure)
Filter
Article

Zoekresultaten