Testosterone a female hormone: Testing the function and evolution of testosterone in female birds

Berber de Jong

  Onderzoeksoutput

  479 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Hoewel testosteron vaak het mannelijk geslachtshormoon wordt genoemd produceren vrouwen van heel veel diersoorten ook testosteron, zij het veelal in mindere mate. Wat de functie van dit hormoon is in vrouwtjes is, in tegenstelling tot bij mannetjes, slecht onderzocht. Hebben vrouwtjes testosteron, omdat ze grotendeels dezelfde genen delen met mannetjes van dezelfde soort, inclusief genen die testosteron productie aansturen en is testosteron in vrouwtjes dan mogelijk niet gunstig voor ze? Of heeft evolutionaire selectiedruk geleid tot een optimale productie van het hormoon ook in vrouwtjes? Bewijs vooor de eerste mogelijkheid komt uit studies die laten zien dat testosteron verhoging in vrouwelijke vogels negatieve gevolgen heeft voor het vrouwtje. Echter, deze experimenten gebruikten voor vrouwtjes extreem hoge testosteron waardes, veelal ook buiten de voortplantingsperiode wanneer alleen dan het hormoon piekwaardes vertoond. Om een natuurlijkere situatie na te bootsen hebben wij alleen testosteron verhoogd tot de piekwaarde van het hormoon in vrij levende pimpelmees (cyanistes caeruleus) vrouwtjes. Tevens werd testosteron maar voor een korte periode verhoogd, wanneer natuurlijke testosteronwaarden op hun piek niveau waren. Daarnaast hebben we in een tweede groep de werkzaamheid van testosteron verlaagd. Uit ons onderzoek is gebleken dat testosteron nestbouwsnelheid en agressie verhoogde. Ook verlaagde testosteron de kans dat vrouwyjes vreemdgingen. Er was geen verschil in reproductief success, wat gemeten werd als het aantal uitgevlogen jongen, en overleving tussen de experimentele groepen. Dus, in tegenstelling tot wat voorgaande studies hebben gevonden, is het “mannelijke” hormoon testostron helemaal niet zo schadelijk voor vrouwtjes als werd gedacht.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Begeleider(s)/adviseur
  • Komdeur, Jan, Supervisor
  • Groothuis, Ton, Supervisor
  • Lens, Luc, Supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning22-nov.-2013
  Plaats van publicatieGroningen
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's9789036765640
  Elektronische ISBN's9789036765633
  StatusPublished - 2013

  Citeer dit