Texture-related roughness of (Nb,Ti)N sputter-deposited films

NN Iosad*, S Grachev, M Zuiddam, BD Jackson, PN Dmitriev, TM Klapwijk, N.M. van der Pers

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Texture-related roughness of (Nb,Ti)N sputter-deposited films'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Material Science