The 1972 intercorporate network in The Netherlands

F.N. Stokman, R.J. Mokken

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Aantal pagina's0
TijdschriftSocial Networks
Volume1
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1978

Citeer dit