The 2000 Saracens of 'King Horn'

SI Sobecki*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)443-445
  Aantal pagina's3
  TijdschriftNotes and Queries
  Volume52
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - dec-2005

  Citeer dit